Bruslení veřejnosti

Termíny bruslení veřejnosti

 

Ceník

vstupné:
děti, studenti, důchodci, nebruslící doprovod 35 Kč / 1 hodinu
dospělí 45 Kč / 1 hodinu

Návštěvní řád bruslení veřejnosti

Vstup do prostor zimního stadionu Přerov je povolen pouze s platnou vstupenkou. Ceny vstupného jsou uveřejněny ve vývěskách Z.S., po obou stranách pokladny i na internetových stránkách Z.S. Za ztrátu vstupenky se náhrada neposkytuje.

Provozní doba bruslení veřejnosti je uvedena na těchto internetových stránkách, na programových plakátech ve vývěskách před recepcí hotelu Z.S., u šatech a v hale Z.S. Dále je program uveřejněn v tisku (Nové Přerovsko, Kulturní přehled MIC), a na letácích, které jsou k dispozici na recepci nebo v pokladně Z.S.

Pokladna je otevřena 15 minut před začátkem bruslení veřejnosti.

Vstupem do prostor Z.S. se návštěvník zavazuje dodržovat provozní řád Z.S., tento návštěvní řád a pokyny pracovníků Z.S.

Z důvodu urychlení vyklizení haly je nutné, aby v případě po sobě jdoucích hodin bruslení veřejnosti, odcházeli návštěvníci z 1.hodiny přes „tunel“.

Z prostor Z.S. může být vykázán pořadateli návštěvník pod vlivem alkoholu, návštěvník, který se neřídí pokyny zaměstnanců Z.S. a který přes napomenutí nedodržuje provozní řád Z.S. Dále pak bude vykázán návštěvník, který ohrožuje zdraví a majetek ostatních návštěvníků a majetek Z.S.

V případě úrazu, nevolnosti nebo poranění je třeba přivolat zdravotní dozor, pořadatele nebo strojníka Z.S. (ohlašovna v pokladně).

V době bruslení veřejnosti brousíme pouze osobám se zakoupenou vstupenkou na bruslení veřejnosti.

 

Brusle nepůjčujeme

„Devatero“ návštěvníka bruslení veřejnosti"

  1. Nenosím s sebou na ledovou plochu hokejku, puk a podobné předměty, které by mohli ostatním bruslařům způsobit zranění
  2. Ke vstupu na ledovou plochu použiji k tomu určená dvířka a nepřeskakuji mantinely.Mohl bych způsobit pád jiného bruslaře nebo jej bruslí zranit
  3. Neházím po ostatních „sněhové koule“.
  4. Na ledové ploše se nehoním s ostatními bruslaři a neohrožuji svojí jízdou další bruslaře
  5. Zbytečně nepolehávám na ledě. Jiný bruslař by mi mohl způsobit zranění a může být také bezdůvodně přivoláván zdravotní dozor.
  6. Dodržuji pořadateli přikázaný směr jízdy a ostatní pokyny.
  7. Na ledovou plochu vstupuji pouze v bruslích.
  8. Během bruslení veřejnosti mám zakázán vstup na horní tribunu.
  9. Neničím cizí majetek, ani jej neznečišťuji např. pliváním, odhazováním odpadků atp.

Bezhotovostní platba

Za ubytování a ostatní služby lze platit bezhotovostně kreditními/debetními kartami.

karty[1].jpg

Návštěvnost stránek

417906